צנתור קרדיולוגי

תחום זה שייך למחלקת האנדו וסקולר והינו מוביל וחדשני בארץ. אנו מייצגים חברות בינלאומיות מובילות בציוד קפיטלי ובמתכלים. הטכנולוגיות המשווקות על ידינו נותנות מענה לפרוצדורות השכיחות והמיוחדות בחדרי הצנתורים.