אולטראסאונד

יחידת האולטרסאונד והדמיה כוללת קו מוצרים נרחב של ציוד אולטרסאונד
בתחומים שונים כגון אורולוגיה, כירורגיה, הרדמה, טיפול נמרץ וכאב.