קריירה

ההון האנושי הינו המשאב החשוב ביותר באמי טכנולוגיות.

אנו מקפידים לגייס לשורותינו אנשים מוכשרים, נמרצים, בעלי ערכים ומוטיבציה גבוהה,

ומעניקים לעובדינו סביבת עבודה דינמית, מתקדמת ומאתגרת.