Search
Close this search box.

תנאי שימוש ומדיניות פרטיות

כללי

המשתמש באתר (להלן: " האתר") של אמי טכנולוגיות (להלן: "א.מ.י. טכנולוגיות רפואיות בע"מ") מסכים לכל תנאי השימוש המפורטים להלן, וכן לכל דין החל על האתר ועל השימוש באתר, כאשר עצם השימוש באתר מהווה את הסכמתו של המבקר ו/או המשתמש באתר לתנאי השימוש באתר, על כל פרקיו ונספחיו, לרבות מדיניות הפרטיות המפורטות במסגרתו, וכן לכל ההוראות והתנאים המפורטים בו, וכן את התחייבותו לפעול על פיהם.

האתר מספק מידע ותוכן רב, בין היתר אודות אמי טכנולוגיות ו/או השירותים הניתנים על ידה (להלן: "תוכן האתר. (" תוכן האתר מוצג למשתמש "כמות שהוא" Is") ("As ואמי טכנולוגיות לא תישא בכל אחריות להתאמתו לצרכיו ו/או מטרותיו של המשתמש, ולא תהיה אחראית לשום שימוש שיעשה באתר על ידי המשתמש, במישרין או בעקיפין.

כותרות הסעיפים בתנאי השימוש נועדו לנוחיות בלבד והם לא ישמשו לפרשנות או לכל מטרה אחרת.
האמור לעיל ולהלן נוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, וכל הנאמר בו מתייחס לנשים וגברים כאחד.

תנאי שימוש באתר

האתר הינו בבעלותה של חברת א.מ.י. טכנולוגיות רפואיות בע"מ בלבד.
האתר נועד להביא לידיעת המשתמשים מידע כללי אודות אמי טכנולוגיות ו/או המוצרים המשווקים על ידה/או תחומי פעילותה השונים. האמור באתר עשוי לכלול מידע פרסומי. כל המידע והנתונים שמפורטים באתר זה נועדו לידיעה כללית בלבד ולהעשרה, ואינם באים להחליף את האמור בעלון המוצר ו/או הוראות שימוש של היצרן.

מובהר כי, כל וכן ו/או מידע וכיוצ"ב אשר מופיע באתר נועד להיות משאב מידע כללי והוא מסופק למשתמש "כמות שהוא" ו"בהתאם לזמינות." אמי טכנולוגיות לא מספקת שירותים רפואיים או מקצועיים או ייעוץ רפואי או מקצועי דרך האתר, והמידע המסופק לא נועד להחליף ייעוץ רפואי על ידי רופא. אם אתם מעוניינים בשירותים או בייעוץ כאלה או זקוקים להם, עליכם להיוועץ בספק שירותי בריאות מקצועי. אין לפרש את פרסומו של כל תוכן ו/או מידע באתר כתמיכתה של אמי טכנולוגיות בדעות המבוטאות בו, או כהמלצה לטיפול ו/או לפעולה ו/או לשימוש בתרופה או בתכשיר ו/או מוצר כלשהו. התוכן באתר לא מהווה תחליף לייעוץ רפואי, לאבחנה או לטיפול מקצועי ואינו מחליף אותם.
המשתמש באתר אינו רשאי להעתיק, לשחזר, לשנות, לעבד, לתרגם, להפיץ, לשדר, להציג, לבצע, לשכפל, לפרסם ולאחסן את תוכן האתר, כולו או חלקו. כל תוכן המצוי באתר כפוף לזכויות יוצרים, וכל שימוש בו, לרבות העתקתו ו/או הצגתו ו/או פרסומו וכיוצ"ב, בין אם למטרת צרכים מסחריים או פרטיים, הינו אסור בהחלט. אין לעשות באתר ו/או באמצעותו ו/או באמצעות תוכנו, שימוש לא חוקי כלשהו. הימצאות של קישורים (לינקים) באתר, לאתרים אחרים, אינם מהווים ערובה לתכנים באתרים אלה ו/או אין בהם כדי להטיל אחריות כלשהי על אמי טכנולוגיות ו/או מי מטעמה.
אין לקשר בין אתר זה לכל אתר אחר, אלא בהסכמת אמי טכנולוגיות, ובוודאי שאין לעשות כל שימוש מסחרי בקישור לאתר זה ו/או לאילו מתכניו.

השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם​

טופס זה מיועד לרופאים בלבד.​

יש לך שאלות?

השאיר/י כאן פרטים ונחזור אלייך בהקדם

*כל השדות חובה
דילוג לתוכן