• mentor

הפרופיל החדש שלך: בחירות ושיקולים אישיים בהגדלת חזה

לכל אישה השוקלת לבצע ניתוח להגדלת החזה יש סיבות אישיות משלה.
לדוגמה:
• הגדלת השדיים כדי לשפר את הפרופורציות של הגוף.
• לעצב מחדש ולהגדיל שדיים שאיבדו את צורתם לאחר הנקה או עם הגיל.
• לאזן את המראה של השדיים השונים זה מזה בגודלם או בצורתם.
ניתוח להגדלת החזה מתבצע כדי להרחיב את הגודל והפרופורציות של שדיה של האישה.

החלטתך היא עניין אישי ביותר, ומומלץ להגיע אליה בשיתוף עם הרופא שלך, ועל סמך הצרכים, השאיפות והציפיות האישיים שלך.
אתר זה מיועד לסייע לך בהבנת והערכת הנושאים החשובים שעשויים להשיע על הניתוח שלך, ולעזור לך להגיע להחלטה נבונה ונכונה, על סמך מידע מלא ומהימן.

עבור לתוכן העמוד